RPV: Schapstopper Felix - POP Solutions
POP Solution, Your Sales & Communication SolutionPOP Factory, Your Display Production Solution


Date:October 30, 2013

RPV: Schapstopper Felix

Actie bij het begin van het nieuwe schooljaar: ontwerp/lay-out van de displays en verpakkingen. Specifieke positie van de kat om de aandacht op de promotie te vestigen. Minder conventioneel gebruik van het wit om de gekleurde verpakkingen optimaal te laten opvallen.